Activity

 • Strand Espersen posted an update 1 year, 5 months ago

  معرفی انواع دوربین مداربسته، ویژگی‌ها و کاربردهای آن‌ها حقوقی و قانونی

  ممکن است در یک مکان مسکونی، اداری و یا تجاری وقوع تخلف، آزار و اذیت و یا سرقت گزارش شود. در چنین شرایطی نیروهای پلیس می توانند با نصب دوربین مداربسته مخفی فعالیت ها را در آن مکان مورد نظارت و تحقیق قرار دهند و مجرم را شناسایی کنند.

  دوربین

  معرفی انواع دوربین مداربسته، ویژگی‌ها و کاربردهای آن‌ها

  تعدادی از نیروهای پلیس می توانند یک دوربین مخفی کوچک را بر روی سینه و یا لباس خود قرار دهند و در عملیات ها از تصاویر ثبت شده استفاده کنند.
  معرفی انواع دوربین مداربسته، ویژگی‌ها و کاربردهای آن‌ها عنوان مثال در عملیات تحقیقی و شناسایی عوامل مجرم، با استفاده از این تصاویر، صحنه وقوع جرم را بررسی می کنند.